Radio Vlera


Saturday, April 20, 2013

Dromca humoristike - Ismet TAHIRAJ


Ismet Tahiraj
THUMBI

Ismet TAHIRAJÇ’ FARË VEZËSH I MORE ZOTËRI


I drejtohet shitësi një myshteriut më këto fjalë:
Zotëri ç’ farë vezësh i more. 
Myshteriu i tha: i mora pak te kuqe e pak te bardha
Si nuk beson i thyejmë.NANË A VJEDHË TI


Iu drejtua i biri i biri nanës se vet më këto fjalë
Nanë a vjedhë ti ,ndonjëherë.
Ejstukfurullah bri.
Po pse pra na e vjedhe kryelanën tinëz neve ia dhe babës.

AXHË BAJU NGA KËTU


Dy të rinjë ishin pozicionuar ndër strehë 
Të Byrosë për inkuadrim dhe falnin çka mos me do femra ne telefon.
Njeri prej tyre i drejtua axhës qe ishte roje e objektit më këto fjalë.
Axhë baju prej këtu ma.
Axha tha : valla isha shkue po s’guxoj se s’kam deri nëse autobus e me duhet të rri këtu 
Nën strehë.

FOL KU BIE BOSTONI


E ngriti arsimtari i gjeografisë një nxënës e pyeti :
Na thuaj Fisnik ku bie Bostoni.
Nxënësi pa një pa dy ja shkrepi:Arsimtar Bostoni me besoni plotësisht se bie shumë
Afër Artanës.

Ç’ KA KA BEKA


Brahim çka ka Beka qe po nganë aq me hez.
O i ka mizat e kalit ,kurgja tjetër.

BOLL JU KAM JUVE TEREQ


Njenit ju kishin ba 4 djemtë për martesë e nuk u martoje as njeni ,as tjetri.
Njani prej djemve tha: Babë a ndërtojmë një stallë për tereq.
Jo i tha baba jo. Tereq për tereq boll ju kam juve nuk po me duhën ma shumë.
No comments:

Post a Comment